زعفران

 • پیشنهاد ویژه

  زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم

  زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم / وزن (گرم) : 0/4/ بسته بندی: وکیوم/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

  9,000 تومان
  6 %
  8,500 تومان
 • پیشنهاد ویژه

  زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای

  زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای /کادوئی/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: وکیوم شیشه ای/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

  84,000 تومان
  58 %
  53,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه

  زعفران سرگل (ممتاز) یک مثقال گلیران

  زعفران رشته ای تهیه شده از مرغوب ترین زعفران سرگل (ممتاز) ایران/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: مقوا/سلفون/ دارای نشان سیب سبز/ پروانه بهداشت: 50/1032

  84,500 تومان
  69 %
  50,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه

  زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار 4.608 گرم

  زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار 4.608 گرم / وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: مقوا/سلفون/ ابعاد بسته‌بندی: 10.6 × 10.7 × 0.2 سانتی‌متر / دارای نشان سیب سبز/ پروانه بهداشت: 50/ظ/1456

  85,600 تومان
  56 %
  55,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه

  زعفران گلستان مقدار 2.304 گرم

  زعفران سرگل رشته ای درجه یک گلستان نیم مثقال / وزن (گرم) : 2/304/ بسته بندی: پاکتی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا

  42,300 تومان
  54 %
  27,500 تومان
 • پیشنهاد ویژه

  زعفران گلستان مقدار 4.608 گرم

  زعفران سرگل رشته ای درجه یک گلستان یک مثقال / وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: پاکتی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا

  78,500 تومان
  59 %
  49,500 تومان
 • پیشنهاد ویژه
  زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم

  زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم

  زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم / وزن (گرم) : 0/4/ بسته بندی: وکیوم/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

  9,000 تومان
  6 %
  8,500 تومان
 • پیشنهاد ویژه
  زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای

  زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای

  زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای /کادوئی/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: وکیوم شیشه ای/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

  84,000 تومان
  58 %
  53,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه
  زعفران سرگل (ممتاز) یک مثقال گلیران

  زعفران سرگل (ممتاز) یک مثقال گلیران

  زعفران رشته ای تهیه شده از مرغوب ترین زعفران سرگل (ممتاز) ایران/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: مقوا/سلفون/ دارای نشان سیب سبز/ پروانه بهداشت: 50/1032

  84,500 تومان
  69 %
  50,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه
   زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار 4.608 گرم

  زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار 4.608 گرم

  زعفران سرگل کاور سحرخیز مقدار 4.608 گرم / وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: مقوا/سلفون/ ابعاد بسته‌بندی: 10.6 × 10.7 × 0.2 سانتی‌متر / دارای نشان سیب سبز/ پروانه بهداشت: 50/ظ/1456

  85,600 تومان
  56 %
  55,000 تومان
 • پیشنهاد ویژه
   زعفران گلستان مقدار 2.304 گرم

  زعفران گلستان مقدار 2.304 گرم

  زعفران سرگل رشته ای درجه یک گلستان نیم مثقال / وزن (گرم) : 2/304/ بسته بندی: پاکتی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا

  42,300 تومان
  54 %
  27,500 تومان
 • پیشنهاد ویژه
   زعفران گلستان مقدار 4.608 گرم

  زعفران گلستان مقدار 4.608 گرم

  زعفران سرگل رشته ای درجه یک گلستان یک مثقال / وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: پاکتی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا

  78,500 تومان
  59 %
  49,500 تومان