پک زعفران سرگل (ممتاز) یک مثقال و نبات زعفرانی 16 تایی گلیران

پک زعفران رشته ای و نبات تهیه شده از مرغوب ترین زعفران سرگل (ممتاز) ایران، ، وزن (گرم) :4/608 ، بسته بندی: مقوا/پلاستیک ، و نبات زعفرانی متشکل از مرغوب ترین مواد اولیه و پودر سرگل زعفران، پروانه بهداشت: 50/1032

87,500 تومان 78,000 تومان

زعفران پودر شده گلیران وزن یک گرم

زعفران پودر شده گلیران وزن یک گرم / وزن (گرم) : 1/ بسته بندی: وکیوم شیشه ای/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا

12,500 تومان

زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم

زعفران رشته ای درجه یک وکیوم گلیران وزن 0/4 گرم / وزن (گرم) : 0/4/ بسته بندی: وکیوم/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

9,000 تومان

زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای

زعفران سر گل (ممتاز) گلیران وزن یک مثقال وکیوم شیشه ای /کادوئی/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: وکیوم شیشه ای/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

88,000 تومان

زعفران سرگل (ممتاز) گلیران مقدار نیم مثقال (2/304 گرم)

زعفران رشته ای تهیه شده از مرغوب ترین زعفران سرگل (ممتاز) ایران/ وزن (گرم) : 2/304/ بسته بندی: مقوا،سلفون/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ درجه رنگدهی/ کیفیت اعلای زعفران به لحاظ عطر بالا/ شماره مجوز بهداشت: 50/1032

41,000 تومان 40,000 تومان

زعفران سرگل (ممتاز) یک مثقال گلیران

زعفران رشته ای تهیه شده از مرغوب ترین زعفران سرگل (ممتاز) ایران/ وزن (گرم) : 4/608/ بسته بندی: مقوا/سلفون/ دارای نشان سیب سبز/ پروانه بهداشت: 50/1032

76,000 تومان 75,000 تومان