مجسمه طرح فیل کد 2-7030

مجسمه طرح فیل کد 2-7030 / ابعاد: 12*18*22 سانتی‌متر / وزن: 715 گرم / ابعاد بسته‌بندی: 17*26*20 سانتی‌متر / وزن بسته بندی: 866 گرم / مواد به کار رفته: پلی‌استر

140,000 تومان 133,000 تومان

مجسمه طرح فیل کد 3014

مجسمه طرح فیل کد 3014 / ابعاد: 15*7*14 سانتی‌متر / وزن: 179 گرم / ابعاد بسته‌بندی: 14*7*17 سانتی‌متر / وزن بسته بندی: 223 گرم / مواد به کار رفته: پلی‌استر

56,000 تومان 52,000 تومان

مجسمه طرح فیل کد 3015

مجسمه طرح فیل کد 3016 / ابعاد: 18*7*18 سانتی‌متر / وزن: 280 گرم / ابعاد بسته‌بندی: 19*7*15 سانتی‌متر / وزن بسته بندی: 339 گرم / مواد به کار رفته: پلی‌استر

69,000 تومان 65,000 تومان

مجسمه طرح فیل کد 3016

مجسمه طرح فیل کد 3016 / ابعاد: 17*7*18 سانتی‌متر / وزن: 253 گرم / ابعاد بسته‌بندی: 20*7*17 سانتی‌متر / وزن بسته بندی: 327 گرم / مواد به کار رفته: پلی‌استر

80,000 تومان 74,000 تومان

مجسمه طرح فیل کد 7-7030

مجسمه طرح فیل کد 7-7030 / ابعاد: 11*16*20 سانتی‌متر / وزن: 631 گرم / ابعاد بسته‌بندی: 19*12*25 سانتی‌متر / وزن بسته بندی: 733 گرم / مواد به کار رفته: پلی‌استر

140,000 تومان 134,000 تومان

مجسمه فیل New Star کد 6-7030

مجسمه فیل New Star کد 6-7030/ ابعاد 9*13*15 سانتی‌متر وزن 365 گرم ابعاد بسته‌بندی 14*19*17 سانتی‌متر وزن بسته بندی: 280 گرم/ مواد به کار رفته: پلی‌استر

89,000 تومان 84,000 تومان